Wonnies Skoolinligting

Oueromgeegroep (OOG)

 Laerskool Wonderboom het wonderlike omgee-ouers!

Die Oueromgeegroep (OOG) bedryf verskillende projekte met die doel om gesinne te help wat finansiële omstandighede beleef en dus nie aan hul basiese behoeftes kan voldoen nie. Projekte word moontlik gemaak deur drie fondsinsamelings wat jaarliks in skoolverband gehou word asook individuele borge en donasies wat deurentyd ondersteuning bied. U kan gerus die vrymoedigheid neem om die OOG-koördineerder, Melissa Prinsloo, te kontak by 082 564 5529 of mbprinsloo@gmail.com. Alle gevalle bly hoogs vertroulik.

Wat doen ons?

Die broodjieprojek verskaf daagliks kosblikbroodjies tydens pouse aan 40 tot 45 leerders waar behoeftes geïdentifiseer word.  Betrokke ouers kry geleentheid om twee tot drie maal per jaar vir een week lank ‘n smeerbeurt te kry en sodoende word die lading verdeel tussen ouers.

Basiese kruideniersware word verder aan hulpbehoeftige gesinne voorsien op ‘n maandelikse basis. Gesinne wat na aanleiding van die skool se kwytskeldingsbeleid kwalifiseer vir kwytskelding, het toegang tot hierdie ondersteuningsmeganisme. Huidiglik word daar voltyds omgesien na 20 gesinne.

Leerders van hulpbehoeftige gesinne ontvang ook ondersteuning deur die voorsiening van skryfbehoeftepakkies wat met aanvang van elke kwartaal voorsien word.

Daar word met groot ywer tydens verjaarsdae gesorg dat leerders ‘n spesiale dag geniet. Die verjaarsdagprojek verseker dat maats ‘n geskenkbewys asook lekkergoedpakkies vir die klas het om na uit te sien.

Verder ondersteun die OOG ook ouers, leerders en die skool ten opsigte van ander behoeftes soos byvoorbeeld uitstappiekostes, toerkostes, sporttoerusting, assesserings, terapie, ens., indien die skool nie vir kostes kan instaan nie.

Ons jaartema is Dink net … en u bydrae is van onskatbare waarde.