Wonnies Skoolinligting

Nuusbrief

Nuusbriewe word Donderdae elektronies aan ouers gestuur. Harde kopieë word slegs aan ouers gestuur wat dit so aangedui het.  Ander belangrike inligting mag ook van tyd tot tyd, gedurende die week, uitgestuur word.

Jaarkalender

Alle skoolaktiwiteite en ouervergaderings word op die kalender, wat aan die begin van die jaar beskikbaar gestel word, aangedui. Dis ook op die webwerf en ‘Communicator’ beskikbaar. Let Wel: Sommige datums mag deur die loop van die jaar verander.

Kommunikeerder (School Communicator)

Daaglikse inligting en nuus word direk na die ouer se rekenaar of selfoon gestuur. Dit bevat ook die jaarkalender, bronne en skakels na webwerftuistes.

Om te installeer, kliek hier en volg die instruksies.

Sekuriteit

Alle skoolhekke sluit 14:00 en toegang kan slegs deur die Hoofhek verkry word.

Skooltye

Gr. R: 08:00 tot 12:30 – Maandae tot Vrydae
Gr. 1 tot 7: 07:30 tot 13:30 – Maandae tot Vrydae

Skooltasse

‘n Praktiese skooltas/sak vir ons gr.1 tot 3-maats is by ons eie Klerekas beskikbaar. Ouers word versoek om gereeld deur tasse te gaan om na skrifte, handboeke en omsendbriewe te kyk.

Huiswerk

Huiswerk in die Grondslagfase word gegee om die werk wat in die skool gedoen is, vas te lê en te versterk. Vanaf graad 4 tot 7 is huiswerkopdragte verpligtend en kinders wat dit nie doen nie, sal gepenaliseer word.

Snoepie

Ons het ‘n pragtige snoepie naamlik Won-Appétit waar leerders gesonde etes asook lekkers en koeldrank kan koop.

Skoolgereedheid
Hoe gereed is my kind vir die skool? Verskeie faktore speel ‘n rol, maar dit moet in totaliteit gesien word!

Taalvaardigheid:
Vlotheid – gemaklik en in vol sinne gesprek voer
Woordeskat – moenie babataal met u kind praat nie

ADL – Aktiwiteite van die daaglikse lewe:
Die kind moet onafhanklik klere kan aantrek, selfstandig eet, bad, tandeborsel en hare kan kam

Liggaamsbewustheid:
Moet die liggaamsdele kan benoem
Links/regs lateraliteit moet goed vasgelê wees

Motoriese vaardigheid:
Grof (groot spier) – Kan op een been staan vir 12 sekondes
Op tone balanseer / Bal gooi en vang / Paddaspring / Kan huppel / Op balanseerbalk loop / Aaneen touspring
Fyn – Kan tussen lyne inkleur / Strik vasmaak / Eie naam skryf

Visuele persepsie (gesigswaarneming):
Kan vorms benoem; Ken kleure uit; Kan verskille en ooreenkomste uitken;
Legkaart bou; Patrone pak

Ouditiewe persepsie (gehoorwaarneming):
Geluide onderskei; Verskille en ooreenkomste in klanke onderskei; Rympies en liedjies onthou

Kognitiewe ontwikkeling:
Die kind moet tot 20 kan tel; Syfers herken; Persoonlike besonderhede kan onthou,
bv. ouderdom, verjaarsdag, adres en telefoonnommer

Konsentrasie en aandagspan:
Luister na opdragte en voer dit uit
Take binne ‘n sekere tyd voltooi (tempo is belangrik)

Emosionele ontwikkeling:
Selfvertroue – voor maats optree en spontaan wees
Selfstandigheid – onafhanklik kan werk en verantwoordelikheid neem
Selfbeheersing – beheer gevoelens
Die kind kan ‘n volledige menstekening maak

Sosiale ontwikkeling:
Goeie verhouding met maats en volwassenes
Suksesvol deelneem in groep
Mededeelsaam
Beurt afwag

Word deel van die Wonnie-wenners en bou saam met u kind aan ‘n wenskool!

Die Naskool bestaan uit opgeleide en bekwame personeel wat verseker dat daar n vriendelike en veilige milieu geskep word waar kinders nog regtig kan speel en is toegerig met van die beste Naskoolfasiliteite wat n stimulerende atmosfeer skep vir huiswerkdoeleindes. Aangesien die Naskool deur die skool bedryf word, verskerp interpersoonlike verhoudings tussen personeel en leerders om mekaar te ondersteun en op hulle beste te funksioneer.

As deel van die leerders se Naskooltoesig en akademiese ontwikkeling, bestaan die Naskool tans uit ongeveer 280 leerders.
Ons het twee huiswerksessies, met bekwame personeel wat toesig en hulp verleen.
Middagetes en laatmiddagverversings word voorsien.

Die Naskool funksioneer daagliks van direk na skool tot 17:30. Ons is oop tydens alle vakansies, behalwe Desembervakansie en publieke vakansiedae. ʼn Vakansieprogram word gevolg met projekte en speletjies wat deur die toesighouers aangebied word.

Naskoolhoof: Frikkie Prinsloo – ahoof1@wonwen.co.za

Naskoolbestuurder: Monica Swart – naskool@wonwen.co.za

Die Aansoekvorm vir Naskool (2024) kan hier afgelaai word.

Kliek hier vir meer inligting.

Algemene Vrae
Vrae wat gereeld deur ouers aan die kantoor gerig word:
Hoeveel is die skoolfonds per maand of per jaar vir die skool, die Woelige Wonnies en die Naskoolsentrum afsonderlik. Hoe is hierdie gelde betaalbaar?
Geld kan kontant, deur middel van elektroniese betalings of per debietorder aan Laerskool Wonderboom betaal word. Gebruik asseblief ten alle tye u familiekode vir betalings. Hierdie kode is by die finansieskantoor, of by u kind se registeronderwyser/es beskikbaar.
Hoe laat begin die skool en die Woelige Wonnies. Hoe laat verdaag die leerders?
Skool:
Maandae tot Vrydae: 07:30 tot 13:30

Woelige Wonnies:
Die personeel is al vanaf 07:00 in die oggend in die klasse, maar die program begin eers 08:00. Die program eindig 12:30 en u kan dan u kleuter kom afhaal. Kleuters wat boeties en sussies in die “groot skool” het, kan in ons klasse bly tot 13:45. Nie later nie asseblief. Naskoolkleuters word deur die betrokke persone by die klasse afgehaal.

Wat is die prosedure rondom die afhaal van my kind gedurende skoolure indien hy/sy ‘n afspraak by ‘n dokter/tandarts/spesialis, ens. het?
Voortdurende onderbrekings in klasse noodsaak dat daar slegs voor pouses en voor die skool om 13:30 verdaag, afkondigings gemaak sal word. Neem dus kennis dat die kantoorpersoneel verbied word om leerders in klastyd na die kantoor te roep of afkondigings buite hierdie tye te maak.

Leerders wat afsprake binne skooltyd het, moet dit die vorige dag met hul registeronderwyser/es uitklaar. Bring asseblief die dag van die afspraak, ‘n brief saam waarin die onderwyser by wie hy/sy op die gegewe tyd sal wees, in kennis gestel word dat die leerder toestemming het om die klas te verlaat en die ouer by die kantoor te ontmoet. Dit is u verantwoordelikheid om die kind in te lig oor die spesifieke tyd wat u hom/haar kom haal en hy/sy moet self op die gegewe tyd by die kantoor aanmeld.

Grondslagfase (gr. 1-3) onderwyseresse sal behulpsaam wees om kinders kantoor toe te stuur op die gegewe tyd, maar dit is baie belangrik dat u die onderwyser vooraf skriftelik in kennis stel.

Indien my kind siek was, aan wie stuur ek die doktersbrief?
Leerders wat doktersbrief inhandig, moet dit asseblief by hul registeronderwyser/es inhandig.
Indien ek vir my kind ‘n kospakkie wil bring, wanneer en waar kan dit gedoen word?
Kospakkies of enige ander pakkies sal slegs tydens pouses aan leerders gegee word. U kan dit by die kantoor kom afgee.
Waar kan ek skool- of sportklere aankoop?
Laerskool Wonderboom is bevoorreg om ons eie klerewinkel te besit naamlik die Klerekas waar alle skool- en sportklere te koop is.
Waar kan ek die jaarprogram in die hande kry?
Die jaarprogram is aangedui op die skoolkalender wat, in die begin van elke jaar, aan elke leerder uitgedeel word. Indien u nie ‘n skoolkalender ontvang het nie, is daar kopieë by mev. Annelize Worst beskikbaar. U kan dit ook op ons webwerf aflaai. Dit gebeur partykeer dat datums verander. Doen asseblief navraag by die kantoor of daar wel regstellings aangebring is.
Wie kan ek skakel indien ek meer wil uitvind oor ‘n spesifieke sportsoort, oefentye, wedstryde of byeenkomste?
Navrae kan aan admin@wonwen.co.za gerig word.
Indien ek enige navrae, versoeke of klagtes het, waarheen kan ek dit stuur?
Dit is belangrik dat sulke aangeleenthede op skrif geplaas word. U kan dit epos na die skool se algemene eposadres, naamlik admin@wonwen.co.za.
Wanneer ontvang die Woelige Wonnies oproepe?

U is meer as welkom om die Woelige Wonnies tussen 11:00 en 12:00 te skakel of ‘n e-pos te stuur na woelig@wonwen.co.za.

Wat is die kontakbesonderhede van die Naskoolsentrum?
U kan die naskoolsentrum vanaf 11:00 by 072 060 1419 skakel. Vir meer inligting kyk gerus onder die skakel ‘Skoolinligting – Naskool’ of ‘n e-pos stuur aan Me. Monica Swart by naskool@wonwen.co.za.
aflaaibare dokumente

Aansoekvorm Gr.RR & R – 2025

Aansoekvorm Gr.RR & R – 2024

Aansoekvorm Gr.2-7 – 2024

Debietorder
magtigingsvorms

E-posadresse

Vasgestelde
Skoolgeld

Myschoolvorm
Inligtingstukke Graad R
Inligtingstukke Gr. 2-7

Beleid oor meriete: Akademie (Gr. 4-7)

Beleid oor meriete: Sport

Skryfbehoeftelyste

Graad 1

Gr2
Graad 2
Gr3
Graad 3
Graad 4
Gr5
Graad 5
Gr6
Graad 6
Gr7
Graad 7

Won-apPétit

Ons het ‘n pragtige snoepie naamlik Won-Appétit.

Ons hou graag die snoepwinkel se dienste aan u voor en vertrou dat dit aan u as ouer en u kind se behoeftes sal voldoen ten opsigte van koeldrank, lekkernye en ‘n verskeidenheid etes daagliks.

Die volgende opsies is beskikbaar:

Daar is ‘n verskeidenheid etes elke dag beskikbaar waarvan u kind kan kies, alternatiewelik kan u kind ‘n bestelling voor skool vir ‘n spesifieke ete, volgens die spyskaart plaas, wat u kind dan 1ste pouse, 2de pouse of na skool kan kom afhaal

Kospakkies word elke dag opgemaak wat sal bestaan uit ‘n kossie, koeldrank/water, vrug/lekkerny, ens. Kospakkies word daagliks deur u kind by die snoepie afgehaal. Kospakkies is weekliks op ‘n Maandag vooruitbetaalbaar vir die aantal skooldae in die betrokke week.

Sou u van hierdie opsie gebruik wil maak, is u welkom om dit met die snoepwinkelpersoneel te bespreek sodat al die inligting bekom kan word ten opsigte van u kind se voor- of afkeure of allergieë. Hierdie opsie gee u as ouer die gemoedsrus dat u kind nie net lekkergoed by die snoepie aankoop nie, of dat hul snoepie geldjies nie verlore kan raak of dat u kind in lang rye hoef te staan nie.

U kan maandeliks ‘n bedrag van u keuse by die snoepie inbetaal. U kind kan dan volgens behoefte aankope by die snoepie doen waarvan ons die koste van die aankope van die kredietbedrag sal verhaal. Enige krediete van die vorige maand sal oorgedra word na die daaropvolgende maand.

Verjaarsdag partytjiepakkie
(vir klaspartytjies)

U is welkom om met mev.  Elmarie Grobler (snoepie@wonwen.co.za) te gesels, indien u van hierdie diens gebruik wil maak. Partytjiepakkies word volgens behoefte en u begroting opgemaak.

Ons wil u ook uitnooi om gerus met ons te kom gesels indien u enige behoefte/voorstelle het. Ons wil ook van die geleentheid gebruik maak om u hartlik te bedank vir u getroue ondersteuning.

Mev. Elmarie Grobler, Bestuurder: Snoepwinkel
Kliek gerus op die skakel vir die heerlike spyskaart.

Klerekas

U kan skoolklere, sportklere en kouse asook PT-drag vir graad 1 tot 7-leerders hier aankoop. Kontant- of kaartbetalings word aanvaar.
Die graad 1-skryfbehoeftepakket is, aan die einde van die jaar, beskikbaar.

Klerekastye is:
Maandae tot Donderdae:
07:00 tot 10:30 en 12:30 tot 14:30
Vrydae: 07:00 tot 10:30 en 12:30 tot 13:30

U is ook welkom om by Totiusdal Handelshuis of Overkruin Uitrusters te gaan skoolklere aankoop.

Kontak gerus vir Hanecke Collins by klerekas@wonwen.co.za vir enige navrae.

Totiusdal Handelshuis
Codonialaan 773, Waverley, Pretoria, 0186
Tel: 012 332 1380

Overkruin Uitrusters
Braam Pretoriusstraat 286, Sinoville, Pretoria, 0182
Tel: 012 567 2026